Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytet Dzieci i Rodziców został ustanowiony w celu propagowania idei społeczeństwa wiedzy. Pierwsze, promocyjne spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2011 r. Od tego czasu w ramach Uniwersytetu Dzieci i Rodziców odbywają się zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów na tematy budzące w dzieciach ciekawość świata oraz interesujące dla ich rodziców.

Chcemy w ten sposób przyczyniać się do podnoszenia ogólnej wiedzy społeczeństwa o wychowaniu, która jak wynika z raportów międzynarodowych dla Europy, wymaga ustawicznego poszerzania i unowocześniania, i która w konsekwencji może przełożyć się na podniesienie ogólnej kultury w relacjach międzypokoleniowych. Znając pasję poznawania świata przez dzieci, proponujemy im wędrówkę w różne obszary nauki, a rodzicom w problematykę wychowania.

Chcemy zachęcić dzieci i dorosłych do podjęcia działań na rzecz zmiany w sobie, a także szacunku dla trudu uczenia się trudnej sztuki „układania się” ze światem w różnych zakresach, niezależnie od wieku.

Postaramy się o to by Uczestnicy wykładów, warsztatów  „Odczuwali przyjemność poznawania oraz by za każdym razem pojawiło się uniesienie, tajemniczość, dreszcz ilekroć zgłębiać będziemy wspólnie jakiś niezwykły problem. Z większą wiedzą przychodzi głębsza fascynująca tajemnica kusząc, żeby wejść jeszcze głębiej.”– Richard P. Feynman „Przyjemność poznawania.”

 

Rada Programowa Uniwersytetu Dzieci i Rodziców

 • Dr hab. prof. UP Marek Batorski (Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej)
 • Dr hab. prof. UP Łukasz Binkowski (Instytut Biologii)
 • Dr hab. prof. UP Olena Bykovska (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej)
 • Dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak (Instytut Filologii Polskiej; Dyrektor Centrum Badań na Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży)
 • Dr hab. prof. UP Henryk Noga (Instytut Nauk Technicznych)
 • Dr Marta Czyżewska (Instytut Prawa i Ekonomii)
 • Dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki)
 • Dr Katarzyna Gawrońska (Instytut Biologii)
 • Dr Jakub Kabat (Instytut Matematyki)
 • Dr Wanda Matras-Mastalerz (Instytut Nauk o Informacji)
 • Dr Matylda Siwek (Instytut Geografii)
 • Mgr Joanna Kołakowska (Biblioteka Główna)

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Uniwersytet Dzieci i Rodziców

Podchorążych 2
30-084 Kraków

Kontakt:
tel. 12 662 74 73, 12 662 67 24

dzieci@up.krakow.pl